Om oss

I IK4-6 går elever från olika länder som nyligen kommit till Sverige. I IK-klassen lär man sig det svenska språket, läser skolans ämnen och lär sig om Sverige.
Vill man ringa till oss lärare är telefonnumret 013-208726.

Läs om oss på Skolverket

Läs om vår blogg i tidningen Lärorikt nr.4Ånestadsskolan  - centralt, men mitt i skogen.

Ånestadsskolan, en centralt belägen skola med goda förutsättningar för en bra utbildning. Vi vill ge våra elever en stabil grund att stå på och en språngbräda in i en spännande framtid.
 Ånestad består av skola F-9, Internationella klasser 4 - 9 och fritidshem.
På skolan finns ca 500 elever inklusive förskoleklassen och ca 100 fritidsbarn.
Vårt upptagningsområde är för år F-6 elever i vårt närområde.
För år 7-9 även elever från Bäck, Hagby, Vidingsjö och Vist. Elever från Vist skola åker buss till och från skolan.                     
I Ånestadsskolan finns elever från grundskolans år 1-9 samt integrerad skolbarnsomsorg och förskoleklass. Detta erbjuder goda möjligheter till samverkan mellan olika klasser och mellan förskola och skola. 
Skogen i vår närmiljö utnyttjas för utomhuspedagogik, exkursioner, friluftsaktiviteter och avkoppling.