onsdag 11 maj 2016

Repetition av historia

Vi har under några veckor läst historia. Idag började vi sammanfatta lite vad vi läst om.
Nästa onsdag har vi ett litet test på det vi läst.


Istiden
Istiden 70 000fkr - 12000fKr. Det var is över Sverige. Isen var tjock ibland upp till 3000 m tjock.
Vi ser märken efter isen i naturen. Till exempel isräfflor, flyttblock och rullstensåsar.
När det blev varmare smälte isen. Det började växa mossa och olika växter, sen kom djur först kom renar, sen kom människor.

Stenåldern 12000 fKr - 1700 fKr
12000 f.Kr. - Jägarstenåldern. Människorna var jägare, jagade djur för att få mat att äta, skinn att göra kläder av mm. De var också samlare och samlade mat; bär, frukter, nötter och växter att äta.
Människorna bodde i tält som de gjort av skinn och de flyttade från plats till plats.

Lite senare på Stenåldern blev det varmare. Den tiden kallas för värmetiden. Då började det växa mer träd, fruktträd och det kom fler djur. Det blev lättare att få tag på mat.

Den sista delen av stenåldern kallas bondestenåldern. Då började människorna odla. De odlade säd.
Människorna började också ha husdjur som gris, get och ko.
Människorna började att bo på en plats, det heter att de blev bofasta.

Bronsåldern
Brons är en metall. Det var den första metallen som människorna här började använda lite mer.
Brons är en blandning av koppar och tenn. För att göra saker i brons måste man värma upp metallen och gjuta den i formar. Bara de som var rika hade saker av brons. För att få saker av brons bytte man med varandra - byteshandel.
Arkeologerna har hittat gravar med saker och ben från bronsåldern. Man har också hittat platser där människor bott. Genom att titta på gravar och boplatser vet vi mer om hur man levde på bronsåldern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar