fredag 28 augusti 2015

Spela kahoot!

Här kan du spela två olika kahoot om det vi arbetat med i SVA och SO den här veckan.

I SO har vi lärt oss om världsdelar och världshav.

Om världsdelar

I SVA har vi repeterat året. Dagar, månader och årstider.

Om året

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar