torsdag 30 april 2015


NO: Vi har börjat lära oss olika träd och smådjur. Här kommer  några vi har pratat om.
 
Smådjur

Gråsugga

Humla

Myra

Spindel


Lövträd

Al

Asp

Björk

Ek


Rönn


BarrträdGran
Tall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar