tisdag 23 september 2014

Lära sig C-dursskalan

Läxa till fredag är att lära sig tonerna i c-dursskalan.

Tonerna är C D E F G A H C. Om du trycker på pianot på "notes" och sedan på "piano" så får du namnet på tonerna på pianot. Nu kan du prova att spela på pianot.Du kan även spela på xylofonen.


ButtonBeats.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar