måndag 20 januari 2014

Volkalljud

Vi håller på att träna på de svenska vokalljuden. Vokalerna bestämmer hur man stavar i svenska därför är de viktiga. Här kommer några ord med Y och I och E och I.

Y                  I
hytta            hitta
ny                ni
by                bi
byter            biter
syl                sil
kyla             kila

E                 I
hetta           hitta
sett             sitt
be               bi
men            min
kela            kila
fel              fil

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar